Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania:

27.05.- 29.05.2009

Miesto konania:

Vysoké Tatry – Nový Smokovec, Hotel PALACE

Usporiadateľ:

STU v Bratislave

Spoluusporiadateľ:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady WEC
Zväz zamestnávateľov Slovenska
Asociácia energetických manažérov Slovenska

Kontaktná osoba:

Mgr. Miriam Szabová miriam.szabova@stuba.sk
Tel.: 02/572 94 659, Fax: 02/572 94 537

Cieľom 8. celoštátnej konferencie E.E.E. je prispieť prostredníctvom odborníkov z oblasti energetiky, ekológie a ekonomiky formou prednášok, prezentácií a diskusie o súčasnom stave energetického hospodárstva, k ďalšiemu ekonomickému a sociálnemu rozvoju. Dôležitou súčasťou je zamerať sa na dotvorenie koncepcie celkovej energetickej politiky, technických a ekonomických možností získavania energetických zdrojov a ich hospodárneho a ekologického využívania.

Konferencia EEE 2009 je organizovaná pod garanciou pána prorektora Františka Janíčka.
Bližšie informácie a online prihlášku nájdete na webovej stánke konferencie http://eee09.stuba.sk/.