Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU na Ústave robotiky a kybernetiky 30.9.2019 pre študentov otvorila dve nové laboratóriá: Laboratórium Schneider Electric a Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM. Laboratórium dronov plánuje spustiť v priebehu mesiaca.

 

 

Laboratórium Schneider Electric

Laboratórium Schneider Electric sa podarilo vybudovať vďaka sponzoringu firmy Schneider Electric, s ktorou FEI STU spolupracuje už vyše pätnásť rokov. Zrekonštruované a novovybavené laboratórium nahradí pôvodné spoločné laboratórium, v ktorom prebiehala výučba študentov, ale aj školenia napríklad pre  zamestnancov automobilky PSA v Trnave. Vďaka spolupráci so Schneider Electric má FEI STU pre študentov dlhodobo k dispozícii externých konzultantov, a súčasne vyškolila mnoho odborníkov.

Dnes sa spolupráca prehĺbila a FEI STU vďaka sponzoringu spustila úplne nové laboratórium vybavené najmodernejšími riadiacimi systémami, využívanými hlavne v procesnej automatizácii. Na oficiálnom otvorení sa dekan FEI STU prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, riaditeľka Ústavu robotiky a kybernetiky prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. spolu s inými zástupcami fakulty  stretli s reprezentantmi Schneider Electric na čele s generálnym riaditeľom Ing. Jaroslavom Uhlíkom.

Laboratórium je okrem hardwaru vybavené aj softvérom špeciálne určeným na pedagogické účely. Vďaka tomu budú študenti FEI STU môcť v laboratóriu modelovať virtuálne 3D vizualizácie komplexných výrobných systémov pre priemysel, ktoré budú môcť testovať na reálnom riadiacom systéme. Po absolvovaní predmetov Riadiace systémy a Databázy a vizualizácia budú študenti na prácu s moderným riadiacim systémom zaškolení a v rámci skúšky môžu získať certifikát od Schneider Electric. 

Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM

Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM FEI STU otvorila v spolupráci s Národným centrom robotiky a firmou Aerobtec. Bude slúžiť všetkým študentom FEI STU na vývojové aktivity a výskumné projekty, a zároveň v ňom bude prebiehať výučba predmetu Vnorené systémy, kde sa študenti učia programovať rôzne mikropočítače a k nim prislúchajúce snímače či iné periférie.

Laboratórium má vo výbave 3D tlačiarne, na ktorých študenti majú možnosť veľmi rýchlo vytvárať prototypy svojich návrhov súčiastok alebo iných dizajnov v rámci svojich projektov či bakalárskych a diplomových prác. Jeho súčasťou je aj robot určený na kolaboratívnu aplikáciu založenú na HRI (human-robot interaction), ktorý vie s človekom spolupracovať na úrovni prirodzenej ľudskej komunikácie prostredníctvom reči a giest. Nový robot ponúka široké spektrum tém pre bakalárske a diplomové práce, napríklad riadenie robota gestami, analýzu a syntézu reči, či bezpečnosť zaobchádzania s týmto typom robota.

Zároveň sa v laboratóriu bude diať aj výskum dronov v oblasti riadenia, dizajnu meničov a efektivity vrtúľ. Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM je otvorené pre všetkých študentov FEI a ich projekty.

Laboratórium dronov vo výstavbe

V súčasnosti je vo finálnej fáze výstavby aj nové laboratórium zamerané špeciálne na drony s veľkým priestorom na lietanie. Budú sa v ňom skúmať spôsoby inšpekcie výrobných hál prostredníctvom dronov, o ktoré je na Slovensku veľký záujem, či už v oblasti energetiky, alebo v klasických továrňach.