Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 18. mája 2015 sa uskutoční séria vedecko-popularizačných prednášok určených pre širokú verejnosť
(v rámci projektu Fyzika na kolesách IV).

18. 5. 2015  v Aule BC 300 od 14:00 hod.

Prednášať budú:

  • prof. Ing. Peter Ballo PhD. – Termojadrová fúzia: Prečo hviezdy svietia? (14:00 — 15:00 hod.)

  • doc. Ing. Ján Haščík, PhD. – Jadrová energetika a perspektívne reaktory (15:15 — 16:15 hod.)

  • prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. – Reaktory budúcnosti (16:30 — 17:30 hod.)