Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 12. novembra 2013 o 14:00 sa v BC300 na Fakulte elektrotechniky a informatiky sa uskutoční popularizačná prednáška prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. na tému

Fyzikálne rekordy vo vesmíre.

Prednáška sa bude dotýkať týchto tém:

  • Extrémne vzdialenosti
  • Extrémne hmotnosti
  • Extrémne rýchlosti
  • Extrémne teploty
  • Extrémne elektrické a magnetické polia
  • Vesmírna hudba

    a šokujúci záver na koniec