Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slávnostný seminár

pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

22. januára 2008 o 15:00 h
poslucháreň BC 150, FEI STU

 

Program:

Otvorenie

Príhovor dekana FEI STU doc. Ing. Jána Vajdu, CSc.

Príhovor rektora STU prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc.

Prednáška doc. Ing. Jána Vajdu, CSc.: "História elektrotechniky a elektrotechnického inžinierstva na Slovensku"

Odovzdanie pamätných medailí