Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Každý študent FEI má možnosť ohodnotiť kvalitu predmetov, ktoré v tomto semestri absolvoval, v absolútne anonymnom dotazníku v Akademickom informačnom systéme.
Dotazník na každý predmet nájde po prihlásení do AIS v časti Moje štúdium, v položke Evaluácia predmetov študentmi.
Ideálne je vyplniť dotazník po skúške z predmetu.
Celá anketa sa uzavrie po skončení skúškového obdobia.


Je dôležité využiť túto možnosť vyjadriť svoj názor a tým poskytnúť vyučujúcim spätnú väzbu a napomôcť skvalitnenie štúdia na FEI.

Študentská komora AS FEI STU
web: http://senatfei.sk
mail: senatfei@senatfei.sk