Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania v odbore 9.2.7. Kybernetika

doc. Dr. Ing. Miloša Oravca

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 11. 6. 2013 o 10.00 hod.
v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Aplikácie strojového učenia pre extrakciu príznakov a klasifikáciu.