Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania v odbore 9.2.7. Kybernetika

doc. Ing. Ivana Sekaja, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 28. 2. 2017 o 10.00 hod. v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Využitie bio-inšpirovaných optimalizačných výpočtových metód v riadení procesov