Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci inauguračného konania

v odbore teoretická elektrotechnika

    doc. Ing. Vladimíra Jančárika, PhD.,   

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 10.11.2020 o 10.00 hod.

na zasadnutí VR FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Vybrané aplikácie magnetického poľa pri analýze materiálov a v senzoroch.  

 

Z verejnej časti inauguračnej prednášky bude vysielaný priamy prenos na linke:

https://youtu.be/uzUKoVJ5VtY