Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

vás pozýva na prednášku

prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc, Dr.h.c,

„ I n o v á c i e   a   t r a n s f e r   t e c h n o l ó g i í   v   S R "

 

ktorá sa uskutoční v stredu 5. mája 2010 v Klube zamestnancov o 14:00 hod.

 

Pozvánka a tézy prenášky (pdf, 412kB)