Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Ústav elektroniky a fotoniky sa zapojil do riešenia nového H2020 výskumného projektu „Intelligent reliability 4.0 (iRel40)”, ktorý bol zahájený 1. mája 2020 v rámci spoločného európskeho podniku ECSEL JU. V dôsledku pokračujúcej miniaturizácie elektronických prvkov sa spoľahlivosť stáva kľúčovou výzvou pre budúce pokročilé aplikácie. Cieľom projektu je pomocou metód umelej inteligencie a poznatkov získaných z pochopenia mechanizmov zlyhania prvkov zlepšiť spoľahlivosť elektronických komponentov a systémov znížením chybovosti v celom výrobnom a hodnotovom reťazci, počnúc od výroby substrátov, cez elektronické čipy až po elektronické systémy. Výstupy projektu posilnia výrobu a podporia udržateľný úspech investícií do elektronických komponentov a systémov v Európe, a to predovšetkým pre nové aplikácie využívajúce čipy v oblasti energetickej účinnosti, elektronickej mobility, autonómneho riadenia a internetu vecí. Tento jedinečný projekt po prvýkrát spája popredných svetových odborníkov na spoľahlivosť a európske výrobné skúsenosti, aby vytvoril udržateľnú celoeurópsku komunitu spoľahlivosti. Prostredníctvom spolupráce medzi akadémiou, priemyslom a znalostnými inštitútmi v tejto náročnej otázke spoľahlivosti projekt zabezpečuje viac ako 25 000 pracovných miest v 25 zúčastnených výrobných a testovacích pracoviskách v Európe.

Projekt koordinuje Infineon Technologies, popredná výrobno-výskumná spoločnosť v oblasti elektronických komponentov a systémov v Európe a vedúca spoločnosť v oblasti výkonovej elektroniky na svete. V rámci iRel40 bude 75 univerzít, firiem a výskumných inštitúcií z 13 európskych a pridružených krajín spolupracovať na témach spoľahlivosti a bude jedným z najsilnejších konzorcií medzi projektmi ECSEL JU. Ústav elektroniky a fotoniky STU je už dlho dobre etablovaný vo výskumnej komunite výkonovej elektroniky, úzko spolupracuje so spoločnosťami Infineon Technologies, Imec, FHG, Padova University, III-V Lab a ďalšími kľúčovými hráčmi v oblasti výkonovej elektroniky a bude cenným partnerom v projekte iRel40. Viac o projekte sa môžete dočítať na webstránke www.irel40.eu. iRel40 is a European co-funded innovation project that has been granted by the ECSEL Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 876659. The funding of the project comes from the Horizon 2020 research programme and participating countries. National funding is provided by Germany, including the Free States of Saxony and Thuringia, Austria, Belgium, Finland, France, Italy, the Netherlands, Slovakia, Spain, Sweden, and Turkey.