Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V rámci stretnutí s osobnosťami vedy a techniky "Veda v Centre" bude prednášať

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - FEI STU Bratislava
prezident Európskej nukleárnej spoločnosti

Prednáška sa bude konať:

24. novembra 2011 o 17:00 hod.

v Centre vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta č. 8/A