Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Vedné oblasti :

 • Aplikovaná informatika
 • Automatizácia
 • Elektroenergetika
 • Fyzika a jadrová fyzika
 • Matematika
 • Materiály a technológie pre elektrotechniku
 • Mechanika
 • Meranie
 • Mikroelektronika
 • Rádioelektronika
 • Telekomunikácie
 • Teoretická a experimentálna elektrotechnika
 • Výkonová a prístrojová elektrotechnika
 • Ekonómia a manažment
 • Iné príbuzné smery

Príspevky iba v angličtine, vo formáte meno.pdf, prosíme zasielať na adresu:
Doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD., ÚRPI FEI STU Bratislava, e-mail: ivan.sekaj@stuba.sk.

Formát príspevkov je takýto:

Rozsah: 4-6 strán veľkosti A4
Font: Times New Roman
Okraje: 2,5 cm hore, dolu, vpravo, vľavo

Title: 14 pt., bold
Authors: 12 pt., bold
Affiliation and E-mail: 12 pt.
Abstract: Italic, 12 pt.
Keywords: Italic, 12 pt.
Text of the paper: 12 pt.

Uzávierka príspevkov: 7.5.2008

Príspevky budú ústne prezentované na konferencii a súčasne publikované v zborníku príspevkov. Prezentácia a publikácia príspevkov sú v anglickom jazyku.

Doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., prodekanka pre doktorandské štúdium
Doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD., garant podujatia