Prejsť na obsah
Dianie na FEI

CVTI SR organizuje podujatie Konferenciu NITT SK 2011 s podnázvom Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorá sa koná pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK". 

Bližšie informácie o podujatí sú dostupné na webovej stránke CVTI SR: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/konferencia-nitt-sk-2011-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici.html?page_id=601
alebo na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/podujatia/konferencia-nitt-sk-2011-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici.html?page_id=465

Uzávierka registrácie je 6. 10. 2011.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Pozvánka a program.pdf