Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konferencia sa uskutoční 14.10.2008 na Technickej univerzite v Košiciach. Záštitu nad týmto podujatím prevzal Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach a Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR.

Cieľom konferencie je poskytnúť slovenským vysokým školám priestor na výmenu skúseností s predkladaním a realizáciou IKT orientovaných projektov, najmä s využitím finančných prostriedkov EU v operačnom programe Výskum a vývoj (OP VaV), a prezentovať aktuálne svetové trendy v oblasti informatizácie vysokého školstva a pracovísk výskumu a vývoja.

Podrobné informácie o tejto konferencii nájdete v priloženej pozvánke (pdf, 526kB). V prípade, že máte záujem sa zúčastniť na tomto podujatí, prosím registrujte sa na www.elfa.sk/skitu.