Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Kurz je zameraný na vyššiu úroveň teoretických vedomostí, na špecializované témy pre profesionálov v oblasti ST, riadiace systémy osvetlenia, návrhy interiérového osvetlenia, verejného osvetlenia, hospodárnosť a energetickú certifikáciu.

 

Termín konania 09.04.2008
Miesto konania FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Usporiadateľ Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Spoluusporiadateľ FEI STU Bratislava, TYPHOON
Kontaktná osoba Dionýz Gašparovský, 02-6029 1485, dionyz.gasparovsky@stuba.sk