Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Propozície

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:
Katedra telesnej výchovy
Termín konania: 28. marec 2012 - streda, 9:00 - 12:00 hod.
Termín prihlásenia:
do 26. marca 2012 - pondelok (vrátane)
Miesto súťaže: Veľká Telocvičňa FEI STU, Ilkovičova č. 3, Bratislava
Účastníci turnaja: študenti FEI a FIIT STU
Riaditeľ súťaže: Mgr. Barbora Kociánová, PhD. (KTV FEI STU)


B/ Technické ustanovenia

Predpis:
Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu IFF, schválených v r. 2006 a v súlade s úpravami rozpisu turnaja (www.elfsport.sk).

Súťažné kategórie:
Turnaj umožňuje nastúpiť aj zmiešaným družstvám mužov a žien s tým, že družstvá musia byť zložené výhradne zo študentov STU.

Hrací systém:
Hrá sa 2x10 (2x15) min hrubého času, pričom posledná minúta každej ½ sa hrá čistý čas (pri prerušení hry sa časomiera zastaví).

Časový rozpis:
8:00 - 8:30 hod. - prezentácia
9:00 - 12:30 hod. - zápasy
Vyhlásenie výsledkov a ukončenie turnaja po skončení posledného zápasu turnaja.

Ceny: Pohár pre víťazný tím a cena pre najlepšieho hráča turnaja.


C/ Záverečné ustanovenia

  • Hokejky, loptičky a masky pre brankárov zabezpečia organizátori turnaja,
  • v odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo zmeny v časovom a organizačnom rozpise turnaja,
  • hráči sú povinní byť počas turnaja k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu zápasu,
  • vstup zúčastnených hráčov do telocvične iba v športovom oblečení a čistom športovom obutí,
  • pre súťažiacich hráčov je k dispozícii šatňa, usporiadateľ neručí za straty a poškodenie osobných vecí počas trvania turnaja,
  • prihlásení súťažiaci sa zúčastňujú turnaja na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora.