Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Usporiadateľ : Katedra telesnej výchovy FEI STU,
Vysokoškolský športový klub FEI STU
Termín: 5., 7. a 8. decembra 2011
Miesto: Lezecká stena FEI STU Bratislava (blok T),
Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava
Prezentácia: KTV FEI STU o 11:00 hod.

Podrobné informácie nájdete na: http://www.elfsport.sk/podujatia.php?id_podujatia=64