Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vo štvrtok 25. 4. 2013 uvedú komisárka EC p. Vassiliou, prof. Mulder a prezident Európskej asociácie dištančných univerzít (EADTU) prof. Swann  novú celoeurópsku iniciatívu MOOC.

Pod týmto označením, ktoré je skratkou z Massive Open Online Courses sa rozumejú online kurzy poskytované pre veľké cieľové skupiny študujúcich zdarma. Ako protiváha amerických MOOC s centrálnou úlohou vyučujúcich budú európske MOOCs nadväzovať na tradíciu otvoreného dištančného vzdelávania, ktorého centrom sú samotní študujúci. STU v Bratislave je v iniciatíve zastúpená kurzom matematiky pre stredoškolákov, ktorý (vznikol v roku 1996) patrí k najstarším dištančným kurzom na Slovensku.  V minulosti bol aj našim najmasovejším kurzom a dlhodobo patril k najúčinnejším nástrojom na zvyšovanie úspešnosti a kvality univerzitného štúdia. Základným cieľom projektu je obnoviť širšiu účasť študujúcich v kurze a ich kvalitnou prípravou prispieť k ich úspešnému štúdiu  v oblasti vysoko žiadaných profesií, ktoré sú najlepším liekom na znižovanie nezamestnanosti mladých absolventov  škôl.

Celé tlačové vyhlásenie EK nájdete na adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_sk.htm

 

Podrobné informácie o iniciatíve a ponúkaných kurzoch sú k dispozícii na portáli www.OpenupEd.eu

Viac informácií o kurze matematiky nájdete na adrese:http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/matematika-pre-stredoskolakov.html?page_id=3758