Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Seminár bude zameraný na prezentáciu výsledkov počítačového modelovania a experimentálneho merania vybraných elektromechanických systémov (MEMS).

Termín konania
  30. 6. 2010
Miesto konania   Katedra mechaniky FEI STU
Usporiadateľ   Katedra mechaniky FEI STU
Spoluusporiadateľ   Slovenská spoločnosť pre mechaniku
Slovenská pobočka CEACM
Kontaktná osoba   Prof. Justín Murín