Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Piatok s fyzikou na TVT 2014!

Dokážeme získať energiu zadarmo?

Mýty a povesti v príbehu legendárneho Nikola Teslu.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Piatok s fyzikou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti fyziku prostredníctvom diela svetoznámeho fyzika a vynálezcu Nikola Teslu.

Piatok s fyzikou sa uskutoční v piatok 14. 11. 2014 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Prednášky budú venované životu a dielu geniálneho inžiniera Nikola Teslu, ktorého objavy dodnes fascinujú celý svet. Mnohí ho považujú za talentovaného vizionára, ale aj za záhadného vedca. Svojimi objavmi bol schopný vidieť veci ďaleko dopredu  a doslova predbehnúť dobu. V roku 1890 zostrojil výbojkovú žiarovku, ktorá svietila bez vlákna. O rok neskôr sa začal zaoberať technológiou rádiového prenosu a po krátkom čase, ako prvý na svete verejne demonštroval rádiokomunikačný prístroj. Napriek tomu ostal v mnohých smeroch nedocenený, pretože mnoho jeho objavov vzniklo ako vedľajší produkt jeho primárnych výskumov, no ich budúci potenciál si hneď neuvedomil.  Napríklad, katódové lúče pozoroval ďaleko skôr ako ich potom "znovuobjavil" Wilhelm Conrad Röntgen.  Je dokonca možné, že zostrojil laser, pred viac ako polstoročím od jeho preukázaného objavu.  Tesla však svoj celoživotný výskum zameral na energiu a na jej voľný prenos vzduchom.  Čo vlastne legendárny Tesla  pri prenose energie vymyslel? Je možné získať energiu z ničoho?  Prečo aj po vyše 70-tich rokoch po jeho smrti zostali mnohé jeho vynálezy veľkou neznámou?

Hosťami podujatia Piatok s fyzikou bude prof. Ing. Peter Ballo, PhD., a jeho asistent Ing. Patrik Novák, obaja z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V prednáškach budú prezentovať konkrétne príklady, ktoré poukážu na vzťah medzi  energiou a priestorom a budú hovoriť aj o možnostiach získavania energie z rozličných zdrojov. Súčasťou prednášky bude aj demonštrácia Teslovho vzduchového transformátora, ktorého činnosť budú sprevádzať veľmi zaujímavé zvukové a optické efekty. 

Piatok s fyzikou bude rozdelený na dve samostatné prednášky. Doobeda, o 9.00 hod., bude prednáška určená organizovaným skupinám zo stredných škôl, ktoré sa môžu prihlasovať na email: ncpvat@cvtisr.sk. Popoludňajšia prednáška je určená širokej verejnosti a uskutoční sa o 17.00 hod.  Vstup na prednášku je voľný.

Viac informácií o prednáškach nájdete na www.tyzdenvedy.sk