Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Pavla Fialu, PhD.

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně

pod názvom:

Nano-elektrotechnika

Má elektrotechnika opodstatnenie vo svete NANO ?

Prednáška sa koná

v stredu 11. októbra 2017 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie blok B


Pozvánka a tézy prenášky jpg (234 kB)