Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 13. novembra 2006 bolo na Bratislavskom hrade slávnostné odovzdávanie Národnej ceny za kvalitu 2006 za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Cieľom Národného programu kvality Slovenskej republiky je predovšetkým vytváranie podmienok pre rozvoj a podporu takých aktivít, ako je podnikateľská výnimočnosť, rast kvality domácej produkcie, lepšie uplatnenie sa na zahraničných a svetových trhoch, a zvýšenie dôvery občanov voči domácej produkcii a službám. Medzi ocenenými subjektmi bola aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

 

 

Reakcia dekana fakulty, prof. Ing. Františka Janíčka, PhD., na výsledok súťaže:

"Som veľmi rád, že práve naša fakulta získala Národnú cenu SR za kvalitu. Na pôde FEI STU pripravujeme budúcich odborníkov a lídrov v technických odboroch na vysokej kvalitatívnej úrovni. Dôkazom toho sú požiadavky firiem a spoločností na absolventov, ktoré im dávajú priestor na rozvoj schopností a talentu, a čo je dôležité, tieto schopnosti absolventov sa pretavujú aj do výrobkov s označením "Made in Slovakia". Bez talentu, tvorivej a výskumnej práce, ovládania moderných technológií a zároveň výborných vedomostí našich študentov a učiteľov sa šanca uspieť na trhu významne znižuje."