Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňom 8. 10. 2012 vstúpil do platnosti nový grafický manuál, ktorý je vytvorený v nadväznosti na redizajn loga STU zo začiatku tohto roka.

Autori grafického manuálu sa snažili vytvoriť používateľsky príjemnú elektronickú verziu, ktorú nájdete na stránke: http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=5531.

Obsah grafického manuálu:

  • všetky aktuálne verzie loga STU a fakúlt
  • generátor hlavičkových papierov v slovenskej aj anglickej verzii
  • generátor vizitiek v slovenskej aj anglickej verzii
  • šablóny košieľok na rokovania univerzitných a fakultných grémií
  • šablóny košieľok na univerzitné i fakultné interné predpisy
  • šablóny prezentácií v Ms PowerPointe
  • vzory obalov na rokovania grémií
  • vzory pozvánok na akademické slávnosti
  • vzory osobných predtlačených hlavičkových papierov rektora a dekanov fakúlt, vrátane tzv. „slepých šablón“, ktoré uľahčia a sprehľadnia písanie textov/listov.

Príkaz rektora č. 7

Dôrazne žiadame o dodržiavanie nového grafického manuálu!