Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude dňa 15. 12. 2016 konať obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Automatizácia, štud. program: Automatizácia a riadenie

Autoreferáty dizertačných prác >>>