Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude konať dňa 26. 4. 2017 obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Aplikovaná informatika

Autoreferáty dizertačných prác >>>