Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave sa bude dňa 25. 8. 2016 konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore:

Fyzikálne inžinierstvo

Autoreferáty dizertačných prác >>>