Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude konať dňa 31. 8. 2017 o 10:00 hod. obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Automatizácia

Štud. program: Automatizácia a riadenie

Autoreferáty dizertačných prác >>>