Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet dištančnou formou sa bude dňa 

17.8.2021 o 10:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Teoretická elektrotechnika

   


  • Link pre verejný priamy prenos:

  https://youtu.be/D6Y-FLol5LA

   

  • Link pre videokonferenciu pre verejnú časť obhajoby dizertačnej práce:

  https://meet.google.com/npn-iysx-kjr