Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet dištančnou formou sa bude dňa 

1.10.2021 o 10:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

KYBERNETIKA

a v študijnom programe

Robotika a kybernetika

   


  • Link pre verejný priamy prenos:

               https://meet.google.com/vno-rghp-smw  

   

  • Link pre videokonferenciu pre verejnú časť obhajoby dizertačnej práce:

  https://youtu.be/T4vrzPvicNE