Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie cez Microsoft Teams dištančnou formou sa bude dňa 

29.7.2021 o 10:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

KYBERNETIKA

a v študijnom programe

Automatizácia a riadenie

   


  • Link pre verejný priamy prenos:

  https://youtu.be/2HSRoZsN3bA

   

  • Link pre videokonferenciu pre verejnú časť obhajoby dizertačnej práce:

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abe857b98c017458f888371a9a6cbf686%40thread.tacv2/Obhajoba%2520P.%2520Karas%2520-%2520neverejna?groupId=0f5239b2-e5e1-4060-b6a0-50edb8853006&tenantId=25733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06