Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zmysle ustanovení § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článkov 24 — 27 Študijného poriadku STU v Bratislave o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že dňa 

20. augusta 2015

sa budú konať na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave obhajoby dizertačných prác pracovníkov Elektrotechnického ústavu SAV:

Ing. Jaroslava Dzubu a Ing. Ivana Rýgera

v študijnom odbore 5.2.13 Mikroelektronika.

Autoreferáty dizertačných prác >>>