Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (na Ústave robotiky a kybernetiky) sa budú dňa 11. 2. 2016 konať obhajoby dizertačných prác v odbore

Kybernetika

Štud. program: Robotika a kybernetika

Autoreferáty dizertačných prác >>>