Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Literárny fond každoročne udeľuje ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru a vedecký ohlas.

Vo štvrtok 29. septembra v Zichyho paláci v slávnostnej atmosfére oceňovali držiteľov cien za rok 2010. Medzi úspešných laureátov sa zaradil aj doc. Peter Markoš, DrSc. z Oddelenia fyziky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Získal Prémiu Literárneho fondu za 1. miesto v kategórii Prírodné a lekárske vedy za trojročný vedecký ohlas.

Laureátovi blahoželáme!

  foto

Doc. Peter Markoš preberá ocenenie z rúk riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Szerdahélyho.