Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Pri príležitosti 60. výročia výučby v kybernetike Ústav robotiky a kybernetiky zorganizoval stretnutie za účasti rektora STU v Bratislave, dekana FEI STU v Bratislave, jedného zo zakladateľov kybernetiky na Slovensku prof. Ing. Juraja Bízika, DrSc. a hostí zo slovenských univerzít a spolupracujúcich firiem.

 

 

Slávnostné príhovory predniesli prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - rektor STU a prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - dekan FEI STU. Prierezom histórie vývoja pracovísk zabezpečujúcich výučbu kybernetiky na FEI prítomných previedol prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

 

                   

 

Na stretnutí prevzali viaceré firmy spolupracujúce s Ústavom robotiky a kybernetiky ocenenia z rúk riaditeľky ústavu prof. Ing. Jarmily Pavlovičovej, PhD. Za ocenené firmy predniesol poďakovanie generálny riaditeľ firmy Prvá zváračšká, a.s. Ing. Peter Fodrek, PhD.   

 

                   

 

Pri tejto príležitosti bola vydaná aj publikácia o histórii automatizácie na FEI STU v Bratislave: