Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.13. Elektronika

Ing. Martina Weisa, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 25. 02. 2014 o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti E-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Aktuálny stav a trendy vývoja aplikácií prvkov organickej elektroniky

a o 9.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Charakterizácia vybraných vlastností prvkov na báze organických polovodičov