Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.13. Elektronika

Ing. Jaroslava Kováča, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 06. 10. 2014 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti E-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Nanoštruktúry a ich využitie v LED a laserových diódach

a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Optické spektroskopické metódy analýzy polovodičových štruktúr a prvkov