Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.30 Elektroenergetika

 

Ing. Juraja Packu, PhD.

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 21. 9. 2017 o 10:00 hod. v zasadačke UEaAE, C – blok (miestnosť 417) FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Zmena vlastností fotovoltických článkov a modulov pôsobením degradačných faktorov

a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Degradácia vlastností elektroizolačných systémov a možností ich diagnostiky