Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.54 Meracia technika

Ing. Miroslava Kamenského, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 01. 03. 2016 o 8.30 hod. v zasadačke ÚE, B-blok (3. poschodie) FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Moderné metódy korekcie a automatickej korekcie chýb analógovo-číslicových prevodníkov

a o 9.15 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Statické chyby analógovo-číslicového prevodu a metódy ich korekcie.