Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa budú konať obhajoby dizertačnej práce v odbore:

Aplikovaná informatika

Autoreferáty dizertačných prác >>>