Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (na Ústave automobilovej mechatroniky) sa budú dňa 25. 8. 2016 konať obhajoby dizertačných prác v odbore:

Mechatronika, štud. program: Mechatronické systémy

Autoreferáty dizertačných prác >>>