Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Cieľom periodickej prípravy na experimentálnych reaktoroch je zopakovanie a prehĺbenie poznatkov z Teórie jadrových reaktorov a Experimentálnej reaktorovej fyziky ako i získanie praktických poznatkov rôznych spôsobov merania a vyhodnocovania vybraných parametrov reaktora. Cvičenia na experimentálnom reaktore tvoria teoretickú fázu pokračujúceho vzdelávania vybraných pracovníkov držiteľa oprávnenia a uskutoční sa v rámci „periodickej prípravy“ kontrolných fyzikov SE a. s. EMO 1. a 2. bloku. Sledovaným cieľom prípravy na experimentálnych reaktoroch je zvýšenie kultúry bezpečnosti a kvality prípravy tým, že jadrovo nebezpečné operácie v činnostiach s veľkou pomernou zmenou výkonu pri kladnom vnose reaktivity bez uplatnenia spätnej väzby budú precvičované na experimentálnom reaktore. Súčasne bude prehĺbená príprava o časť, ktorá zahŕňa oblasť detekcie neutrónov v podmienkach silných sprievodných polí gama žiarenia. Periodická príprava sa uskutoční v dvoch skupinách.
Termín konania
  Prvá skupina: 13. až 17. 02. 2012;
druhá skupina 5. až 9. 3. 2012
Miesto konania
  Teoretická príprava v miestnosti A 616, praktická časť na ŠJR TU Budapešť
Usporiadateľ
  STU FEI, ÚJFI
Kontaktná osoba
  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.; 602 91 289; jan.hascik [at] stuba.sk