Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi odborníkmi zo školy a praxe v oblasti automatizácie. Výmena informácii a skúseností o súčasnom stave a trendoch v oblasti výskumu, vývoja a realizácie prostriedkov priemyselnej informatiky vo výrobných a nevýrobných procesoch

Termín konania:

6.3.-7.3.2008

Miesto konania:

Kočovce, Učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU

Usporiadateľ:

AUTOMATIZÁCIA, n.o., Ilkovičova 3, Bratislava

Spoluusporiadateľ:

URPI FEI STU

Kontaktná osoba:

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., 6029 1883, milan.zalman@stuba.sk