Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 28.9.2018 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty.

Václav Kalaš sa narodil 28. 9.1928 v Považskej Bystrici. Jeho cesta k dráhe vysokoškolského profesora nebola jednoduchá. Svoju odbornú kariéru začínal ako učeň (navíjač elektromotorov) v roku 1943. V roku 1949 maturoval v Malackách a v roku 1953 ukončil s vyznamenaním štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od roku 1952 bol pomocným asistentom a od roku 1953 riadnym asistentom na Ústave elektrických pohonov a dráh EF SVŠT. V roku 1959 významne prispel k rozvoju výučby automatizácie na Slovensku, keď bol spoluzakladajúcim členom Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT a jej prvým vedúcim. V ďalších rokoch obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (1961) a habilitoval sa (1963). V roku 1970 bol menovaný mimoriadnym profesorom. V roku 1978 obhájil doktorskú dizertačnú prácu, ako prvú z kybernetiky na Slovensku a v tom istom roku sa stal členom korešpondentom SAV. V roku 1980 bol menovaný profesorom. V roku 1984 bol zvolený za akademika SAV. V roku 1986 sa stal korešpondentom ČSAV. Za odborným rastom prof. Kalaša bola mimoriadna erudícia a pracovitosť, skvelé výsledky v odbornej a riadiacej práci, ale aj schopnosť predvídať vývoj a stanoviť potrebné a reálne ciele, presadiť ich a doviesť kolektív k ich splneniu.

Viac sa o prof. Kalašovi dozviete tu.