Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) vás srdečne pozýva na prednášku

doc. Ing. Jána Haščíka, PhD.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

pod názvom:

Ako ďalej s jadrovou energetikouPrednáška sa koná:

v stredu 12. decembra 2018 o 14:00 hod.
v zasadačke Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU, č. dverí A-223, A - blok, 2. poschodie

Pozvánka a tézy prednášky jpg (752 kB)