Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

doc. RNDr. Juraja Šebestu, PhD.

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
     Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislavský rodák Philipp Lenard

(nositeľ Nobelovej ceny za fyziku z roku 1905)

Prednáška sa koná

v stredu 16. novembra 2016 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov, prízemie B blok


Pozvánka a tézy prenášky jpg (235 kB)