Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) vás srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., Dr.h.c.

 Slovenská akadémia vied Bratislava

Fyzikálny ústav SAV

pod názvom:

Migrácia do Európy,
simulácie podľa teórie difúzie a gravitačného modelu

 


Prednáška sa koná:

v stredu 12. februára 2020 o 14:00 hod.


v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie B bloku

Pozvánka a tézy prednášky pdf (416 kB)