Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážený pán/ pani,

 

dekan FEI STU a predseda Akademického senátu FEI STU si Vás dovoľujú pozvať na výročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou

 

dňa 16. júna 2021  o 14.00 hod.

 Aule profesora Ľudovíta Kneppa  na FEI STU ( BC 300 ).

 

Program:

  1. Otvorenie výročného zasadnutia
  2. Zhodnotenie činnosti fakulty za rok 2020
  3. Zhodnotenie hospodárenia fakulty za rok 2020
  4. Výročná správa o činnosti AS FEI STU
  5. Záver

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r.
             dekan FEI STU                                                                                            predseda AS FEI STU

 

 

 

pozvánka 16.6.2021  (204 kB)