Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Pozývame vás na prednášku o chemických robotoch, ktorá sa uskutoční v stredu 11. marca 2009 od 12:30 hod v miestnosti AB-150 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 3.

V prednáške sa zmienime o úspechoch a výzvach spojených s vývojom chemických robotov a opíšeme súčasné a budúce oblasti ich nasadenia.

Prednášať bude vedúci laboratória chemických robotov na VŠCHT v Prahe, doc. Ing. František Štěpánek, PhD.

Viac informácií na http://www.robotika.sk/.

Tešíme sa na vašu účasť.