Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. v súťaži, ktorú vypísal výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu, získal II. miesto v kategórii technické vedy a geovedy.


Jeho vedecké práce boli v sledovanom období 2017-2019 311-krát citované v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS.


Tvorivá prémia za trojročný vedecký ohlas je prejavom verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri kalendárne roky.